Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Strona główna

     

 

Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5  im. Jana Brzechwy 

z oddziałami żłobkowymi w Bolesławcu

 


 

REKRUTACJA 2020/2021

 

 

 

Drodzy Rodzice! 

 

Informujemy, że rekrutacja do grup żłobkowych w Miejskim Przedszkolu  Publicznym nr 5 w Bolesławcu na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się od 10.02.2020 r. do 27.02.2020 r.

 

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru możliwa jest od 10 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r.  na stronie

 www.boleslawiec.przedszkola.vnabor.pl

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do miejskich przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec

 

L.p.

Rodzaj czynności postępowania

rekrutacyjnego

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie

do przedszkola wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez

kandydata kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 10 lutego 2020r.

do 27 lutego 2020r.

do godz.13.00

od 16 marca 2020 r.

do 20 marca 2020 r.

do godz.13.00

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków

o przyjęcie do przedszkola i dokumentów

potwierdzających spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności, o których mowa

w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe

od 02 marca 2020 r.

do 04 marca 2020 r.

od 23 marca 2020 r.

do 25 marca 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

9 marca 2020 r.

od godz.12.00

30 marca 2020 r.

od godz.12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna

prawnego kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 marca 2020 r.

od godz.12.00

do 12 marca 2020 r.

do godz.13.00

od 30 marca 2020r.

od godz.12.00

do 2 kwietnia 2020r.

do godz.13.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

13 marca 2020 r.

od godz.12.00

3 kwietnia 2020 r.

od godz.12.00

 

 

 

 

 

Aktualności