Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Strona główna

                        

 

Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 im. Jana Brzechwy

 

Adres

ul. Zygmunta Augusta 16B

59 - 700 Bolesławiec 

Telefon

75 612 13  07

E - mail

mppwboleslawcu@onet.eu

 

Ewaluacja zewnętrzna

 

W dniach 29 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. w naszym Przedszkolu trwała ewaluacja zewnętrzna problemowa przeprowadzana przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Raport z ewaluacji dostępny jest do pobrania z naszej strony w zakładce „Ewaluacja zewnętrzna”. Jest to efekt końcowy pracy zespołu wizytatorów ds. ewaluacji sporządzony na podstawie zebranych i przeanalizowanych informacji na temat wartości działań podejmowanych przez placówkę w zakresie wymagań:

1.Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

2. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

3. Rodzice są partnerami przedszkola.  

Zapoznanie się z raportem pozwoli Państwu dowiedzieć się, jak wartościowe są działania podejmowane w naszym przedszkolu.

 Zachęcamy do zapoznania się ze sporządzonym raportem. 

 

 

 

 

"Dzieci uczą rodziców"

W listopadzie, dzieci z naszego przedszkola przystąpiły do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego i objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych, promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, rozbudzanie zainteresowania historią i astronomią, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć. W jej ramach, nauczyciele będą przeprowadzać raz w miesiącu zajęcia według podanego scenariusza oraz zadawać do domu prostą pracę, którą dzieci będą wykonywać wspólnie
z rodzicami i  rozmawiać na  temat lekcji. W listopadzie  po raz pierwszy zostały przeprowadzone zajęcia Niepodległa Polska, na których dzieci utrwaliły wiedzę o symbolach narodowych, poznały sylwetki twórców niepodległości, wykonały prace plastyczne, zaznajomiły się z piosenkami patriotycznymi.  Zadaniem dzieci było  podzielenie się swoją wiedzą z rodzicami. Mamy nadzieję, że będzie to sprzyjać utrwalaniu wiedzy i pogłębianiu relacji rodzinnych.

Aktualności