Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Rozkład dnia dla grupy młodszej

7.00 - 7.45 - Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne i spontaniczne. Indywidualna praca z dzieckiem, wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

7.45 - 8.00 - Przygotowanie do śniadnia. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.

8.00 - 8.30 - Śniadanie - zwracanie uwagi na kulturę spożycia posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.

8.30 - 9.00 - Czynności higieniczno - porządkowe.

9.00 - 9.45 - Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych, wyzwalanie aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju, przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym: język angielski. Czynności porządkowe w sali, zabiegi higieniczne. Witaminka - spożywanie owoców.

9.45 - 10.45 - Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu lub w sali (w razie deszczu), zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Spacery w najbliższym otoczeniu przedszkola.

10.45 - 11.00 - Przygotowanie do II śniadania. Zabiegi higieniczne.

11.00 - 11.20 - II śniadanie.

11.20 - 11.40 - Zabieg higieniczno - porządkowe, przygotowanie do odpoczynku.

11.40 - 12.30 - Odpoczynek - wyciszenie organizmu.

12.30 - 13.00 - Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe po odpoczynku.

13.00 - 13.30 - Obiad - zwracanie uwagi na kulturę spożycia posiłku, zachowanie prawidłowej postawy przy stole. Czynności higieniczno - porządkowe po zakończeniu obiadu.

13.30 - 14.15 - Słuchanie bajek z literatury dziecięcej czytanych przez nauczyciela. Zabawy i zajęcia w sali lub na powietrzu dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Indywidualna praca z dzieckiem.

14.15 - 15.00 - Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.