Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Rozkład dnia dla grupy starszej

6.00 - 7.45 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijające i korygujące percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę.

7.45 - 8.00 - Czynności higieniczne, porządkowanie sali, dyżurowanie. Ćwiczenia poranne.

8.00 - 8.30 - Śniadanie. Czynności higieniczno - porządkowe.

8.30 - 9.00 - Czynności samoobsługowe w łazience, mycie zębów.

9.00 - 10.00 - Organizowanie i kierowanie aktywnością dzieci przez nauczyciela; zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod problemowych i aktywizujących. Czynności samoobsługowe i organizacyjne, porządkowanie sali po zajęciach, czynności w łazience, czynności w szatni. Owocowa witaminka - spożywanie owoców.

10.00 - 10.45 - Spacery i wycieczki, zabawy w  ogrodzie przedszkolnym, stwarzanie sytuacji do podejmowania działań z własnej inicjatywy, zaspokojenie potrzeby ruchu na świeżym powietrzu. W razie niepogody kontynuacja zabaw i czynności dowolnych podjętych przez dzieci w pierwszej części dnia. Osłuchanie z językiem angielskim.

10.45 - 11.00 - Czynności samoobsługowe i organizacyjne.

11.00 - 11.20 - Drugie śniadanie.

11.20 - 11.40 - Pełnienie dyżurów, zabiegi higieniczne.

11.40 - 12.45 - Inicjowanie zajęć o charakterze dydaktycznym rozwijających uzdolnienia dzieci lub indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci; spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe, terenowe, badawcze, tropiące.

12.45 - 13.00 - Czynności higieniczno - porządkowe, przygotowanie do obiadu, pełnienie dyżurów.

13.00 - 13.30 - Obiad.

13.30 - 13.45 - Słuchanie bajek z literatury dziecięcej czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Ćwiczenia relaksacyjne.

13.45 - 14.00 - Czynności samoobsługowe i higieniczne. Kształtowanie nawyków i czynności związanych z samoobsługą dziecka.

14.00 - 16.00 - Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy i gry dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne na powietrzu - organizowanie gier i zabaw ruchowych według propozycji dzieci i nauczyciela. W razie niepogody zabawy swobodne w sali podejmowane z inicjatywy dzieci.