Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Strona główna

 

 

Dnia 10 maja 2021r. wspólnie ze wszystkimi Optymistycznymi Przedszkolami w Polsce świętujemy

X Jubileuszowe Święto Optymizmu 

Tego dnia dzieci z grupy:"Biedronki", "Pszczółki", " Krasnoludki"zasadziły w kolorowych klombach wiosenne kwiatki .

 

„Optymizm nas cechuje, otwartość, serce czyste. Wszystkie cechy optymistów są dziś przedszkolakom bliskie” 

 

 

W naszym przedszkolu obchody Święta Optymizmu odbędą się dnia 12.05.2021r. 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW I DZIECI DO AKCJI ZBIERANIA NAKRĘTEK PLASTIKOWYCH

 

 

Dzieci z grup:"Biedronki", "Pszczółki", "Krasnoludki" wzięły udział w akcji Zielony Rekord Polski 2021#Zielony Rekord. 

 Na terenie ogrodu przedszkolnego posadziły 12 krzewów forsycji i migdałka.

 

Zapraszamy Rodziców do wzięcia udziału w wydarzeniu:

Zielony Rekord Polski 2021 #Zielony Rekord. 

 

30 kwietnia 2021r. będzie bity rekord Polski w zazielenianiu miast. Dotlenieni.org – organizator akcji Zielony Rekord Polski – razem z mieszkańcami, pracownikami firm i instytucji chce posadzić kilkanaście tysięcy roślin, ustanawiając nowy rekord Polski!

 

 30.04.2021r. każdy, kto chciałby zazielenić i dotlenić świat, może dołączyć do naszej społeczności. Wystarczy posadzić dowolną ilość roślin w pracy, domu, na działce lub ogrodzie, zrobić zdjęcia przedstawiające miejsce przed i po nasadzeniu, a na koniec opublikować je w mediach społecznościowych z hasztagiem #ZielonyRekord.

 

Uwaga !

 Mieszkańcy Bolesławca, którzy dołączą do akcji i prześlą zdjęcie również na adres: imprezy@mosir.boleslawiec.pl wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez Prezydenta Miasta Bolesławiec, w tym nagrody głównej – roweru.

Zachęć swoich znajomych do wspólnego działania, zmieniaj z nami świat na lepsze!

 Więcej informacji na stronie: www.zielonyrekord.plwww.mosir.boleslawiec.pl. 

 

Szanowni Rodzice 

 W związku z ogłoszeniem przez Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia  Adama Niedzielskiego krajowego lockdownu Przedszkole zamknięte będzie do 18 kwietna 2021r. 

 Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi :

 1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 e) wykonują działania ratownicze,

 f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876   i 2369),

 g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

 5. W ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

 Jeżeli Państwo wykonujecie w/w zawód i chcecie, żeby dziecko uczęszczało do przedszkola proszę niezwłocznie zgłosić powyższe u nauczycielek grup. 

 Placówka będzie dostępna w  godzinach  funkcjonowania przedszkola od 6.00 do 16.00, w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem  epidemii COVID-19.

Rodziców w/w dzieci prosimy złożyć pisemną deklarację o chęci korzystania   z usług przedszkola. Deklaracja dostępna u nauczycielek grup.

 

 

 

Drodzy Rodzice

Każde dziecko otrzymało zestaw warsztatowy.

 

Zachęcamy do skorzystania z warsztatów wielkanocnych dla przedszkolaków organizowanych przez  Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

 

https://bolesławiec.pl/miasto/index.php/aktualnosci/3371-warsztaty-wielkanocne-online-dla-przedszkolak%C3%B3w

 

Miłej zabawy 

 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

 

Zgodnie z decyzją rządu przedszkole będzie nieczynne w dniach 29 marzec09 kwiecień 2021r.

Placówka będzie w tym czasie świadczyć usługi wyłącznie dla dzieci służb mundurowych i medycznych.

 

 

 

 


Wielkanoc tuż, tuż! Święto przebudzenia, radości, życia …

 

Covid-19 jest jednak cały czas z nami, ogranicza nas, zamyka w czterech ścianach, usiłuje zakneblować naszą energię!

Wirus chce zniszczyć więzy społeczne, zburzyć naszą wspólnotę, wpędzić nas w stany depresyjne, rozerwać sieć ludzkich relacji. Patogen jak zombie zaraża obojętnością, niechęcią i ludzkim egoizmem!

Bolesławianie, nie dajmy się!

Nie pozwólmy, żeby życzliwość i kreatywność zostały znokautowane przez lock down i poddane kwarantannie!

Drodzy bolesławianie, zachęcamy Was do wykonania świątecznych kartek, napisania życzeń do najbliższych, znajomych, ale również, jeśli chcecie, do całkowicie obcych Wam osób.

Stwórzcie prace plastyczne z motywami wielkanocnymi.

W wersji elektronicznej (np. skan kartki, życzenia) prześlijcie pod adresem animacja@bok.boleslawiec.pl.

Najciekawsze dzieła zostaną opublikowane na stronie Urzędu Miasta Bolesławiec, Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki, na profilach facebookowych. Te życzenia świąteczne – obwieszczenia serdeczności wydrukujemy w dużym formacie i ozdobimy nimi słupy ogłoszeniowe, umieścimy w naszych witrynach!

Kochani, dajcie się ponieść fali czułej życzliwości!

Czekamy na Wasze pomysły do 29 marca 2021 roku!