Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Strona główna

 

  

Przedszkole prowadzi nabór dzieci na rok szkolny  2021/2022 tylko do grup żłobkowych

 

Więcej informacji w zakładce - Rekrutacja

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W CZASIE PANDEMII KORONOWIRUSA

 

SZANOWNI RODZICE

informujemy, że wznowienie sprawowania opieki przedszkolnej Miejskiego  Przedszkola Publicznego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu nastąpi 25  maja 2020 r. Placówka będzie dostępna w  godzinach  funkcjonowania przedszkola od 600 do 1600 , ale w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji musimy znacząco ograniczyć liczbę dostępnych miejsc. Pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały:      

      
▪  dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

▪  dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W celu zagwarantowania miejsc dla dzieci, prosimy rodziców, którzy  zgłosili nauczycielom przyjście dziecka do przedszkola od dnia 25 maja,  spełniających opisane wyżej kryteria o wypełnienie deklaracji dotyczącej korzystania z opieki w czasie epidemii COVID-19.  Deklaracje i zgody  zostały przesłane na Państwa maile. Proszę   podpisane i wypełnione dokumenty  wysłać w formie skanu lub zdjęcia  na skrzynkę mailową przedszkola – mppwboleslawcu@onet.eu  lub dostarczyć w wersji papierowej najpóźniej  do 21 maja 2020 do godziny 15.00. Pozostałe miejsca będą udostępniane według kolejności zgłoszeń, jednak z ograniczoną liczbą dzieci w grupach, według obostrzeń Głównego Inspektora Sanitarnego.


Z uwagi na rosnącą w Polsce ilość zakażeń COVID-19 apelujemy, aby z opieki przedszkolnej  korzystali tylko Ci rodzice, dla których jest ona koniecznością.

Kontakt tel. 75 612 13 07

lub mail: 

                                                      mppwboleslawcu@onet.eu  

   Z poważaniem :

Dyrektor

Miejskiego  Przedszkola Publicznego nr 5 im. Jana Brzehwy w Bolesławcu

Łuczak Irena

 

 

 

 

 

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

 

 

 

 

 Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

 

 

UWAGA RODZICE!

Przedszkola i żłobki mogą wznowić funkcjonowanie w Bolesławcu w drugiej połowie maja

Decyzja dotycząca ponownego otwarcia miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu zapadła na spotkaniu z dyrektorkami placówek.
Wstępna proponowana data wznowienia działalności miejskich przedszkoli publicznych i grup żłobkowych w Bolesławcu zaplanowana na 11 maja nie znalazła akceptacji dyrekcji placówek miejskich. Aktualnie, w miejskich placówkach niecałe 25 proc. rodziców zadeklarowało powrót dziecka do przedszkola.
Realny termin otwarcia miejskich przedszkoli publicznych zaplanowano na drugą połowę maja, po spełnieniu wytycznych przeciwepidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Prezydent Bolesławca i dyrekcje przedszkoli zwrócą się również do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu o indywidualne zalecenia dla poszczególnych placówek, uwzględniające specyfikę obiektów miejskich.

LINK DO STRONY KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

 

 

 

 

                                                

 

 

Drodzy Rodzice!

W obecnej, trudnej sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz w związku z zawieszeniem pracy placówek przedszkolnych chcemy wesprzeć Państwa proponując gry, zabawy i zadania dla dzieci. Na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych na naszej stronie internetowej w zakładce: Dla dzieci - kształcenie na odległość będziemy zamieszczać materiały dla poszczególnych grup wiekowych - propozycje zabaw z dziećmi, zabawy on-line, opowiadania, piosenki, karty pracy czy kolorowanki do nauki i zabawy w domu. Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych materiałów i życzymy udanej zabawy!

 

 

 

 UWAGA RODZICE!

MOPS uruchamia profesjonalną pomoc psychologiczną od 19.03.2020r. od godziny 13.00 do 15.00, w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Pomoc będzie udzielana przez telefon pod numerem: 607 872 517
 

 

 

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 marca do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.   

Zachęcamy do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Załącznik – Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – komunikat MEN (WORD)

Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf

 

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia dydaktyczne zostaną zawieszone od 12 marca br.
  • 12 i 13 marca 2020 będą w przedszkolu prowadzone  tylko działania opiekuńcze;
  •  od dnia 16 marca br. przedszkole zostanie zamknięta;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; Z-15A

Rodzicu, 
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola;

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

 

Aktualności