Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Dlaczego warto posłać malca do przedszkola?

 

Dlaczego warto posłać malca do przedszkola?

1. Nauczy się samodzielnego jedzenia

    - to jedna z pierwszych umiejętności, jaką opanowują maluchy w przedszkolnej grupie.

2. Nauczy się samodzielnego ubierania

    - wychowawczyni pomoże tylko zapiąć guziki, zawiązać czapkę i buty.

3. Będzie współpracował w grupie

    - wspólne budowanie domów z klocków, zabawa w sklep czy fryzjera nauczy współdziałania i konieczności dzielenia się zabawkami.

4. Nauczy się wielu piosenek i wierszyków

    - te umiejętności doskonale ćwiczą pamięć.

5. Będzie miał specjalistyczne, dobrane do swojego wieku zajęcia plastyczne i rytmiczne - rysowanie i malowanie na zadany temat, wyklaskiwanie rytmu, maszerowanie w takt muzyki - to ulubione formy spędzania czasu w przedszkolu.

6.Zdobędzie przygotowanie do szkoły

    - różnorodne ćwiczenia  rozwijające  spostrzegawczość , sprawność manualną i koordynację wzrokowo ruchową-rozwijające funkcje niezbędne dziecku w przyszłości do nauki czytania.

    - rozwiązywanie prostych działań matematycznych na konkretach (bez zapisu) z wykorzystaniem dostepnych materiałów (klocki,kredki, szyszki,guziki,itd.)

7.Spędzi część dnia na świeżym powietrzu

    - program przedszkolny przewiduje dwie,trzy godziny zabaw na dworze.

8.Będzie mógł skorzystać z zajęć dodatkowych

    -placówka przedszkolna oferuje : naukę tańca i języka angielskiego.