Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Sprzątanie świata

Dnia 23.09.2015r odbyła się międzynarodowa akcja Sprzątanie Świata.Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.Do tej akcji włączyły się również dzieci z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 w Bolesławcu.Młodsze dzieci sprzątały posesję przedszkola, natomiast starsze dzieci porządkowały teren poza przedszkolem.