Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Dzieci uczą sie tego,czego doświadczają

 

 

Dziecko krytykowane - uczy się potępiać.

Dziecko otoczone wrogością - uczy sie agresji.

Dziecko żyjące w strachu - uczy się lękliwości.

Dziecko doświadczające litości - uczy się rozczulać nad sobą

Dziecko wyśmiewane - uczy się nieśmiałości.

Dziecko - otoczone zazdrością - uczy sie zawiści.

Dziecko zawstydzane - uczy się poczucia winy.

Dziecko zachęcane -uczy sie wiary we własne siły.

Dziecko otoczone wyrozumiałością - uczy się cierpliwości.

Dziecko chwalone - uczy się wdzięczności