Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Bezpieczne przedszkole

   


 Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,  nasze przedszkole przystąpiło do II edycji programu „Bezpieczne Dziecko - Bezpieczne Przedszkole”. Projekt realizowany był od 01.10.2014r. do 28.02.2015r.we wszystkich  grupach przedszkolnych w wieku 3-6 lat.

     Realizacji programu  zgodnie z założeniami podjęli się wszyscy: dzieci, rodzice, pracownicy przedszkola oraz przedstawiciele różnych instytucji zapraszanych do współpracy. Wiedząc, jak ważne jest bezpieczeństwo dzieci oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, pragniemy wyposażyć dzieci w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym.

Podczas zajęć realizowane były następujące tematy:

-  Poznajemy zasady bezpieczeństwa w domu i w przedszkolu.

-  Bezpieczeństwo poza domem oraz w trakcie aktywności fizycznych.

-  Jesteśmy bezpieczni w ruchu drogowym.

-  Bezpieczeństwo w relacjach z innymi i dorosłymi. Ustalanie granic.

-  Nasz przyjaciel w mundurze – policjant, strażak, strażnik miejski.

-  Jak udzielić  pierwszej pomocy.

 

 

Przedstawiamy działania, które podjęła nasza placówka realizując treści programu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole”.

 

 

Nasze przedszkole jest bezpieczne.

 

      Każdego roku w naszym przedszkolu Inspektor BHP dokonuje  kontroli obiektów należących do Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez pracowników i wychowanków placówki. Wdrażając dzieci do prawidłowych  postaw w sytuacji zagrożenia we wszystkich grupach zostały przeprowadzone zajęcia pt. „Pali się! Ogłaszam ewakuację!” Dzieci zostały zapoznane z symbolami znaków ewakuacyjnych, poznały sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydrant, koc gaśniczy), a dla utrwalenia zdobytych wiadomości zostały przeprowadzone z udziałem dzieci ćwiczenia  pozorujące zagrożenie pożarem. Dzięki tym działaniom dzieci wiedzą, jak należy zachowywać się w razie pożaru, potrafią poruszać się w grupie: w marszu, bez potrącania innych, omijania przeszkody.

  

 

    

   W czasie pobytu dzieci w przedszkolu systematycznie przypominamy zasady korzystania ze sprzętu i zabawek przy okazji zabaw w ogrodzie przedszkolnym i w sali.

 

 

   Doskonaląc u dzieci umiejętność bezpiecznego zachowania się każda grupa przedszkolna już na początku roku szkolnego ustaliła własny  Kodeks Przedszkolaka. Wspólnie ustaliliśmy i spisaliśmy zasady, które pomagają nam razem bawić się, zgodnie współpracować i bezpiecznie spędzać czas w przedszkolu.Kontakty z przyrodą

     Wyrabiając u dzieci poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne podczas kontaktów z przyrodą odwiedziliśmy p. leśnik Annę M. w sali edukacyjnej „Dziupla” w Nadleśnictwie Bolesławiec. Pani Ania opowiedziała nam o lesie: zwierzętach, jakie można spotkać podczas leśnych spacerów, roślinach, które można zobaczyć i wielu innych ciekawych rzeczach. Oglądaliśmy bardzo  ciekawy film edukacyjny pt. „Wycieczka do lasu,” dzięki któremu poszerzyliśmy swoją wiedzę  na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą. Dowiedzieliśmy się, jakie niebezpieczne rośliny i zwierzęta (w tym jadowite)  możemy spotkać w lesie, dyskutowaliśmy, jak należy się tam zachować: czego robić nie wolno, a o czym szczególnie należy pamiętać, aby nie zabłądzić.

        

 

 

    Dzieci dowiedziały się także o zasadach prawidłowego zachowania się podczas aktywności poza domem.  Podczas wyjść na plac zabaw zwracano szczególną uwagę na przestrzeganie zawartych umów prawidłowego korzystania z urządzeń ogrodowych np. zjeżdżalni, huśtawek, koników. W okresie zimowym realizowałyśmy tematykę „Bezpieczne zabawy na śniegu”. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych oraz w czasie uprawiania sportów zimowych oraz  uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych, na zamarzniętych stawach i rzekach.

 

Pierwsza pomoc

    29.01.2015r. nasze przedszkole odwiedził ratownik medyczny z Oddziału Rejonowego PCK.

Celem spotkania było uświadomienie dzieciom, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka oraz poznanie prawidłowego zachowania w sytuacjach wymagających udzielania pierwszej pomocy.

Ratownik przekazał dzieciom niezbędną wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy przed medycznej, pokazał na fantomie „małej Ani”, jak wykonać sztuczne oddychanie. Dzieci pod czujnym okiem ratownika mogły również poćwiczyć wdechy i   uciśnięcia,    przypomniały   wszystkie   numery   alarmowe,   jak

również zasady zawiadamiania policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej w razie zaistnienia sytuacji zagrażającej życiu.

Dzieci po zajęciach:

- wiedzą, w jakich sytuacjach należy wezwać pomoc,

- znają numery telefonów alarmowych,

- wiedzą jakie informacje przekazać dzwoniąc do służb ratunkowych,

- wiedzą jak udzielić pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.

Zajęcia miały również na celu oswojenie dzieci z osobą ratownika i sytuacjami stresowymi.

 


 

Spotkanie z policjantami – bezpieczna droga do przedszkola.

     Podczas zajęć w przedszkolu oraz zajęć w terenie  przedszkolaki poznały zasady ruchu drogowego, uczyły się podstawowych znaków drogowych, zasad poruszania się pieszych i rowerzystów po ulicy oraz właściwego przechodzenia przez jezdnię.  Dzieci odwiedziły miasteczko ruchu drogowego znajdujące się przy Gimnazjum nr 2, na którym z udziałem policjantów z ruchu drogowego ćwiczyły przechodzenie przez jezdnię w miejscach przeznaczonych dla pieszych. Włączona była sygnalizacja świetlna, która pozwalała dzieciom na sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa.

 

      

 

     W ramach współpracy nasze przedszkole odwiedzili policjanci z najbliższego Komisariatu Policji. Podczas zajęć dzieci utrwaliły zasady bezpiecznego zachowania oraz zostały uwrażliwione na sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia: jak bezpiecznie bawić się  w domu i w przedszkolu;  jak reagować w sytuacji innych zagrożeń np. kiedy zauważymy pożar lub gdy się zgubimy. Policjanci ostrzegali dzieci również przed osobami nieznajomymi, z którymi nie wolno rozmawiać, podawać swojego adresu i wpuszczać do domu pod nieobecność rodziców. Zwrócili uwagę również na bezpieczne podróżowanie w samochodzie – korzystanie z fotelików z zapiętymi pasami.

 

Spotkanie ze Strażą Miejską

    W listopadzie 2014r. najstarsza grupa z naszego przedszkola odwiedziła siedzibę Straży Miejskiej w Bolesławcu. Dzieci dowiedziały się wówczas na czym polega praca strażnika miejskiego, jak wygląda jego odznaka, mundur, a nawet kajdanki. Przekonały się również, że strażnicy miejscy to osoby do których zawsze można zwrócić się o pomoc.  Pracownicy Straży Miejskiej podsumowali wiadomości dotyczące: bezpieczeństwa na drodze, bezpieczeństwa zabaw na powietrzu, bezpieczeństwa zabaw zimą, ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, informowanie dorosłych opiekunów o sytuacjach niepokojących dziecko i sytuacjach zagrożenia, wzywanie pomocy, numery alarmowe. Zwrócili uwagę na konieczność noszenia odblaskowych elementów na ubraniach. Aby czuć się bezpiecznym na drodze wszystkie dzieci otrzymały znaczki odblaskowe.

 

 

 

Spotkanie ze Strażą Pożarną

      W październiku 2014r. wybraliśmy się na wycieczkę do Straży Pożarnej, gdzie dowiedzieliśmy się czym zajmują się strażacy, mogliśmy z bliska obejrzeć wóz strażacki i sprzęt pożarniczy oraz przypomnieliśmy sobie numery alarmowe. Wysłuchaliśmy opowieści o akcjach ratowniczo-gaśniczych i odwiedziliśmy miejsce, w którym strażacy przyjmują zgłoszenia wypadków. Następnie zwiedziliśmy remizę strażacką, byliśmy świadkami, jak szybko strażacy są gotowi na wyjazd w przypadku pożaru. Przedszkolaki wiedzą już, że aby zgłosić pożar, należy przedstawić się i podać adres oraz że nie wolno blokować linii dzwoniąc bez powodu. Niebywałą atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia stroju strażaka oraz wejście do wozu strażackiego.

 

 

 

Bezpieczeństwo w sieci

 

     W ramach programu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” realizowałyśmy  również   tematy  z  zakresu   „Bezpieczne dziecko w sieci”.

Podczas zajęć poruszone zostały problemy bezpiecznego poruszania się w internecie, zakazu kontaktów z nieznajomymi w sieci, a w szczególności uczulenie na przekazywanie swoich danych nieznanej osobie oraz zachęty do spotkania. Tematyka wzbogacona została o kreskówki „Owce w sieci” (znana również jako Sheeplive. eu), które powstały z inicjatywy słowackiej organizacji pozarządowej eSlovensko.  Przybliżają one poszczególne zagadnienia w sposób łatwy i zrozumiały dla dziecka, które powinno znać zagrożenia świata wirtualnego i wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Dlatego powszechnym trendem staje się edukacja coraz młodszych dzieci w zakresie korzystania z nowych technologii. Podczas zajęć wprowadziłyśmy elementy dramy – dzieci odgrywały scenki mające na celu zachowanie daleko idącej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi w Internecie i w świecie realnym, którzy chcą poznać ich adres lub oferują poczęstunek.

 

 


Wizyta w gabinecie lekarza weterynarii

     Dzieci z grupy "Krasnoludki" odwiedziły gabinet weterynarza, gdzie mogły zobaczyć na czym polega praca lekarza zwierząt, obejrzały gabinet, salę zabiegową, operacyjną i salę pooperacyjną. Dowiedziały się również wielu ciekawostek na temat opieki i pielęgnacji psów i kotów. Pan doktor opowiedział nam jak bezpiecznie postępować ze zwierzętami, jak się zachować w przypadku ataku i jak ich nie drażnić.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się również, że:

- nie wolno podchodzić do obcych psów, nawet jeśli właściciel jest w pobliżu;

- nie wolno psa drażnić, dokuczać mu czy próbować go uderzyć;

- jeżeli pies szczeka na dziecko lub próbuje je zaatakować, musi ono stanąć na baczność, założyć dłonie na kark i zgiętymi ramionami zasłonić twarz (jest to postawa bezpieczna stojąca). Jeśli będziesz stać spokojnie, pies cię obwącha i odejdzie;
- jeśli pies będzie dalej agresywny, dziecko musi przyjąć pozycję tzw. żółwia – uklęknąć, brodę oprzeć na klatce piersiowej, rękami objąć szyję wokół karku i wykonać skłon do ziemi;

-nigdy nie wolno uciekać przed psem!

- pies nie jest zabawką - nie wolno go ciągnąć za uszy, wkładać mu palców do

oczu czy ciągnąć za ogon;

- nie wolno przeszkadzać psu, kiedy je: może pomyśleć, że dziecko chce zabrać mu pożywienie i dlatego może je ugryźć.

 

 

 

 

Spotkanie z pielęgniarką

      W ramach realizowanego programu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” 28 listopada 2014r. w przedszkolu odbyło się spotkanie wszystkich grup  przedszkolnych z pielęgniarkami. Na spotkaniu panie rozmawiały z dziećmi o zakazie samodzielnego korzystania z lekarstw z apteczki domowej w oparciu o prezentację multimedialną.  Dzieci dowiedziały się, że nie należy zażywać wszelkich nieznanych medykamentów bez zgody rodziców. Wszystkie dzieci chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez panie pielęgniarki. Podsumowaniem spotkania było obejrzenie filmu na temat skutków zażywania przez dzieci nieznanych lekarstw.

 

 

 

Jesteśmy życzliwi i uprzejmi.

     W naszym przedszkolu funkcjonuje opracowany przez kadrę przedszkolny Program Wychowawczy. W oparciu o jego założenia każda grupa wypracowuje własne zasady, kodeksy czy kontrakty. W różnych sytuacjach życia codziennego odwoływano się do tych ustalonych i wyeksponowanych w salach zasad. Podkreślano konieczność respektowania norm, kształtowano postawę życzliwości wobec kolegów. Prowadzono cyklicznie zabawy integracyjne oraz zajęcia z zakresu edukacji emocjonalnej, a także tematyki Praw dziecka. Dzieci z grupy „Krasnoludki” i „Pszczółki”  kontynuowały wieloletnią już współpracę z Domem Dziennego Pobytu, Domem Pomocy Społecznej oraz II Środowiskowym Domem Samopomocy. Cykliczne spotkania uczyły dzieci okazywania życzliwości i szacunku osobom starszym, niepełnosprawnym czy chorym.

 

 

 

Uczestnictwo w kursie e –learningowym

    Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu zgłosiło  swoich przedstawicieli do udziału w studium przedmiotu Bezpieczne przedszkole, które w okresie od 1 października 2014r. do 31 stycznia 2015r. przeprowadziło w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.