Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

O przedszkolu

 

          

 

Idą dzieci do przedszkola ,idą gromadkami,

Gromadkami, gromadkami.

Do żółtego domku z dużymi oknami.

Do żółtego domku z dużymi oknami.

Ref. Raz, dwa, trzy, cztery.

      Raz, dwa. trzy!

Weszły dzieci do przedszkola wszystko je ciekawi.

Oj, ciekawi!Oj! ciekawi!

Tu się będą uczyć, tu się będą bawić.

Tu się będą uczyć, tu się będą bawić.

 

Nasze przedszkole funkcjonuje od 15.03.1977r.  i  położone jest w cichej i spokojnej okolicy, z dala od gwaru miejskiego.  Oficjalne otwarcie  odbyło się 01.04.1977r.jako Przedszkole nr 9. Pierwszym dyrektorem została pani Zofia Biszko. Pracowała w latach 1977-1998. W przedszkolu funkcjonowało 6 oddziałów czynnych 11,5 godziny i uczęszczało do nich 190 wychowanków.  5 maja 1987, w rocznicę jubileuszu 10 - lecia istnienia przedszkola nadano placówce imię Jana Brzechwy. Na uroczystość była zaproszona żona Jana Brzechwy, pani Janina Brzechwa, ale ze względów zdrowotnych nie przybyła na uroczystość. Przysłała telegram z życzeniami i gratulacjami dla wszystkich uczestników uroczystości. Na pamiątkę nadania imienia odsłonięto pamiątkową tablicę z wizerunkiem Jana Brzechwy. W roku 1998 uroczyście pożegnano panią dyrektor Zofię Biszko, a nowym dyrektorem została pani Teresa Adamczyk, która pracowała w latach 1998 – 2003. W 2002r. dokonano modernizacji elewacji budynku, a  w 2003r. dobudowano sypialnie dla oddziałów żłobkowych.
01.09.2003r.  przyłączono do przedszkola oddziały żłobkowe. W 2003 roku uroczyście pożegnano panią dyrektor Teresę Adamczyk, a na stanowisko dyrektora  zostaje powołana pani Irena Łuczak. W 2021roku  pani dyrektor Irena Łuczak przeszła na emeryturę .Od 01.09.2021r.na stanowisko dyrektora zostaje powołana paniWioletta Jaworowska.

01.09.2006r. dokonano zmiany numeru przedszkola i staliśmy się Miejskim Przedszkolem Publicznym nr 5.

W 2010r.  przeprowadzony został  gruntowny remont i modernizacja przedszkola - przebudowano kuchnię, sale i łazienki dla dzieci.

W 2011r.  przebudowany i zmodernizowany został również przedszkolny plac zabaw, uroczyste otwarcie odbyło się 12.10.2011r., a w 2016r. dokonano wymiany okien.

 

Dbając o wszechstronny rozwój dziecka organizujemy wiele uroczystości i imprez przedszkolnych, dbamy o tradycje organizując Jasełka, Dzień Patrona, Pierwszy Dzień Wiosny, aktywnie współpracujemy z rodzicami i rodziną dziecka oragnizując uroczystości i popołudniowe spotkania integracyjne z rodzicami. Tradycją naszego przedszkola srały się już Festyny Rodzinne, w których aktywnie uczestniczą  rodzice naszych wychowanków.

Dbając o przyrodę i zdrowie wspólnie z dziećmi uczestniczymy w wielu ogólnopolskich programach profilaktycznych, edukacyjnych i zdrowotnych, np. Sprzątanie świata, Dzieciństwo bez próchnicy, Czyste powietrze wokół nas.

Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym regularnie spotykając się z II Środowiskowym Domem Samopomocy, Domem Pomocy Społecznej, Domem Dziennego Pobytu, Biblioteką Publiczną, Nadleśnictwem Bolesławiec.

Realizujemy wiele ogólopolskich programów edukacyjnych np. Kraina dzieci w Europie - bis, Optymistyczne przedszkole, Przedszkole Talentów, Bezpieczne przedszkole.

 

Od 2012 r. realizujemy projekty unijne współpracując z czeskim przedszkolem Studanka z Jablonne v Podjestedi. W latach 2012 - 2013 rozpoczęliśmy współpracę projektem "Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów". Projekt w swoim zakresie obejmował  realizację wspólnych zajęć edukacyjnych dzieci polskich i czeskich, wymianę doświadczeń zawodowych nauczycieli w pracy z dziećmi przedszkolnymi, poznanie funkcjonowania placówek oraz podobieństw i różnic w systemie edukacji i wychowania po obu stronach granicy. Celem współpracy było również pokonywanie barier między narodami, nawiązanie przyjaźni, zmniejszenie bariery językowej, a także rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, by potrafili być otwarci i przygotowani na dobre kontakty z sąsiadami mieszkającymi we wspólnej zjednoczonej Europie.

Kontynuacją współpracy  z miastem partnerskim na terenie Czech w zakresie zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych był kolejny projekt "Odkrywamy talenty ponad granicami". Głównym elementem dalszej współpracy była wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli, rozwijanie już nawiązanych przyjaźni, pokonywanie barier językowych oraz wspólna praca nad tworzeniem sytuacji edukacyjnych aktywizujących twórczość dziecka na miarę indywidualnych możliwości każdego przedszkolaka, jego potrzeb i zainteresowań.  Realizacja projektu przyczyniła się do kreowania przyjacielskich stosunków oraz do znoszenia barier w kontaktach, pobudzanie zainteresowań dzieci życiem rówieśników z innych krajów, uczenie tolerancji w stosunku do innych kultur. 

W 2016r. rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu unijnego "Przedszkolne podróże do Krainy Przyrody".

 

Od momentu powstania placówki – 1977 r.  staramy się pomagać dzieciom w poznawaniu świata. Nasz bogaty program wychowawczy kładzie nacisk na wszechstronny rozwój osobowości dziecka, aktywne przygotowanie do życia, do podejmowania wyzwań, do stawania się pełnowartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnej wartości. Kładziemy nacisk na poznanie indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka. 

 

Przedszkole posiada kadrę pedagogiczną i medyczną:

 

—Dyrektor przedszkola
—6 nauczycieli
—4 opiekunów dzieci do lat 3
—8 pracowników obsługi i administracji

 

Do MPP nr 5 zapisanych jest 114 dzieci:

 

W tym:

—- w trzech oddziałach przedszkolnych bawi się, uczy i wychowuje 75 dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
—- w dwóch grupach żłobkowych bawi się i wychowuje 39 dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat.
 

W naszym przedszkolu dzieci mają zapewnione trzy posiłki:

 • śniadanie o godz. 8:15,
 • II śniadanie o godz. 11:00,
 • obiad o godz. 13:00.

 

 

FUNKCJONUJEMY OD 1977 ROKU

 • znajdujemy się w centrum miasta otoczeni zielenią i dużym ogrodem przedszkolnym,
 • obiekt przystosowany jest do potrzeb dzieci żłobkowych i przedszkolnych,
 • przyjmujemy dzieci od 4,5 miesiąca do 6 lat, 
 •  placówka czynna jest w godzinach: 6.00 - 16.00

KADRĘ

 • stanowią doświadczone nauczycielki z wykształceniem pedagogicznym oraz wykwalifikowani opiekunowie dzieci do lat 3,

GWARANTUJEMY

 • bezpieczny pobyt dziecka w placówce w przyjaznej, serdecznej i życzliwej atmosferze,
 • nowoczesne metody i formy pracy uwzględniające indywidualność każdego dziecka,
 • każdemu dziecku prawo do wyboru własnej aktywności i formy wypoczynku,
 • odpowiednie przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • przyswojenie dziecku niezbędnych umiejętności prowadzących do osiągnięcia samodzielności i aktywnego działania.

OFERUJEMY

 •   zajęcia i warsztaty popołudniowe z rodzicami, zajęcia otwarte dla rodziców, szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym,

 • spotkania ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką.

RODZICE NASZYMI PARTNERAMI

 • mają prawo uzgadniać i decydować o ważnych sprawach rozwoju i wychowania swojego dziecka,
 • są współgospodarzami placówki,
 • mają możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych, uroczystościach, zabawach,
 • mają prawo przebywania z dzieckiem o każdej porze dnia,
 • współdziałają w kształtowaniu procesu edukacyjnego dziecka.

 W naszym przedszkolu stawiamy na wszechstronny rozwój dziecka poprzez:

- wdrażanie międzynarodowych projektów,

- realizacje ogólnopolskich programów profilaktycznych, edukacyjnych i zdrowotnych,

- udział w międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursach plastycznych, muzycznych i recytatorskich.

 

Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym w celu uatrakcyjnienia działań wychowawczych i edukacyjnych:

- z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką Miejską, Domem Pomocy Społecznej, Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej, Nadleśnictwem, Szkołą Podstawową nr 2, Strażą Miejską, Szkołą Muzyczną, II Środowiskowym Domem Samopomocy, Domem Dziennego Pobytu.