Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Dla rodziców

  WITAMY W KĄCIKU DLA RODZICÓW!

 

 

 

BARDZO WAŻNE !

 

  1. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów),bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów)
  2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać: imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców (prawnych opiekunów).
  3. Dziecko może być odbierane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego jej tożsamości.
  4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 

 

 

Artykuły