Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA I MEDYCZNA

  • nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym
  • korzystamy z porad specjalistów
  • staramy się podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje na kursach i warsztatach 

 

 

Dyrektor przedszkola:
        mgr Violetta Jaworowska

 

Nauczycielki:
      mgr Teresa Kulik

      mgr Ewa Sawicka
      mgr Alicja Broda
      mgr Jadwiga Kuchciak
      mgr Angelika Ferlewicz
      mgr Katarzyna Kasperek
      mgr Nicola Kukla
 
Opiekunowie dzieci do lat 3:
Elżbieta Wierzbicka
Laura Baran
Joanna Olszak
Paweł Grzesiak