Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Informacje o płatnościach za przedszkole

 UWAGA RODZICE!

 

Od 01. 09. 2013 następuje zmiana w uiszczaniu opłaty za przedszkole

 

    Opłata za Przedszkole z dniem 01 września 2013 roku wynosi:

 


 

 -OPŁATA PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

 

1 ZŁ X 4 GODZINY X ILOŚĆ DNI ROBOCZYCH W MIESIĄCU

 


 

 -WYŻYWIENIE  

 

6 ZŁ ZA 1 DZIEŃ

 


 


 

 

Szczegółowe zasady pobierania opłat określone są w umowie cywilno - prawnej

 

zawartej między dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi).

 

 

 

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać na konto :

 

 

 

PKO BP S.A. O/Bolesławiec

 

76 1020 2137 0000 9802 0046 7241

 

 

Przy dokonywaniu wpłat za przedszkole należy wpisać:

 - numer grupy

 - imię i nazwisko dziecka.