Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Informacje o płatnościach za przedszkole

 UWAGA RODZICE!

 

Opłata za świadczenie usług w Przedszkolu z dniem 1 września 2019 roku dla grup przedszkolnych dzieci 3,4,5 letnich wynosi:

- za ponad podstawę programową - 1 zł;

- za wyżywienie - 7 zł;

Opłata za świadczenie usług w Przedszkolu z dniem 1 września 2019 roku dla grupy przedszkolnej dzieci 6 letnich wynosi:

- za wyżywienie - 7 zł;

Opłata za świadczenie usług w Przedszkolu z dniem 1 stycznia 2019 roku dla grup żłobkowych wynosi:

- za pobyt dziecka w przedszkolu 1,91 zł - (0,085% minimalnego wynagrodzenia za pracę) tj. 17,19 zł stawka dzienna - Uchwała Nr XL/397/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014roku;

- za wyżywienie - 6 zł.

Szczegółowe zasady pobierania opłat określone są w umowie cywilno - prawnej zawartej pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec - dyrektorem przedszkola a rodzicami (opikunami prawnymi).

 

 

Wpłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać na konto :

 

 

PKO BP S.A. O/Bolesławiec

 

76 1020 2137 0000 9802 0046 7241

 

 

Przy dokonywaniu wpłat za przedszkole należy wpisać:

 - numer grupy

 - imię i nazwisko dziecka.