Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Chore dziecko w przedszkolu

Zbliża się okres wzmożonych zachorowań dzieci. Większość rodziców przyprowadza do przedszkola dzieci kaszlące, zakatarzone, a czasem nawet nieznacznie gorączkujące.

Pozostawienie dziecka w domu oraz zapewnienie mu odpowiedniej opieki jest często sprawą bardzo trudną dla rodziców, choć ci, którzy wykazują odpowiedzialną postawę, rozumieją taką konieczność.

Dziecko "zaleczone", lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest mocno osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy zakażenia wirusowe. Dzieci przebywają przecież po 7-8 godzin dziennie w zamkniętych pomieszczeniach, w których swobodnie mogą rozwijać się bakterie i wirusy. Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do takiego rozwoju choroby, że pociąga to za sobą wiele dodatkowych skutków w postaci:

 • dłuższej absencji w pracy przynajmniej jednego z rodziców,
 • podniesienia kosztów leczenia,
 • narażenia dziecka na długotrwałe konsekwencje zdrowotne w postaci powikłań,
 • utratę treści edukacyjnych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

Pamiętajmy, że przyprowadzanie chorego dziecka do przedszkola nie jest sposobem na jego zahartowanie i podniesienie odporności organizmu.

Żaden rodzic nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a przecież każde dziecko chore lub przeziębione jest zagrożeniem dla pozostałych.

W przedszkolu kontakty między dziećmi są bardzo bliskie, toteż choroby w szczególności szerzące się drogą powietrzną przenoszą się  niezmiernie łatwo.

Przypominamy, że pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków bez względu na to, czy jest to zwykły syrop na kaszel, czy antybiotyk.

Pragniemy w tym miejscu podkreślić, że nie wynika to z naszej złej woli, lecz z obawy przed niepożądaną reakcją organizmu dziecka na aplikowany lek. Skutkiem czego może dojść do reakcji alergicznej lub wstrząsu, a placówka nie dysponuje żadnymi zasobami do udzielenia dziecku pomocy w przytoczonej sytuacji. Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki lekarskiej oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach, jako opiekunach prawnych.

Co robić, by ustrzec się zagrożeń ?

Instrukcja profilaktyczna obowiązująca w przedszkolu.

Zadania personelu przedszkola w celu ochrony dzieci i pracowników placówki:

 • organizowanie pogadanek na temat mycia rąk, higieny, kaszlu i czyszczenia nosa
 • obserwowanie przebywających w placówce dzieci pod kątem występowania objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięsni, ból głowy, dreszcze , osłabienie; w przypadku dziecka z objawami grypy odizolowanie go od pozostałych dzieci
 • dysponowanie numerami telefonów do rodziców- do domu i miejsca pracy, w celu powiadomienia rodzica o wystąpieniu niepokojących objawów chorobowych u dziecka, wymaganie od rodziców, by zgłosili się z dzieckiem do lekarza i pozostawili dziecko w domu do momentu wyzdrowienia
 • zapewnienie odpowiednio wyposażonego miejsca do mycia rąk, częste wycieranie powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wydzielinami i których mogą dotykać dzieci
 • organizowanie jak najczęstszych pobytów dzieci na świeżym powietrzu.

Powinności rodziców w celu redukowania ryzyka szerzenia się zakażeń :

 • obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, a w razie ich wystąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego
 • myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą ciepła wodą przez 20 sekund i pokazać dziecku jak to się robi, także między palcami
 • nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni
 • spędzać z dziećmi aktywnie czas na świeżym powietrzu
 • stosować sie do zasad zdrowego stylu życia, zapewniając dziecku: odpowiedni ubiór stosowny do pogody , by organizm nie wyziębiał się i nie przegrzewał, regularne posiłki , aktywność fizyczną, optymalną dawkę snu (9-11 godzin na dobę), zmianę i wietrzenie pościeli, wietrzenie pomieszczeń
 • w razie choroby pozostawić dziecko w domu
 • zadbać o to, by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa
 • w czasie kaszlu lub oczyszczania nosa używać chusteczki jednorazowej, po użyciu- wyrzucić ją
 • nauczyć je, by podczas kichania lub kasłania zasłaniało nią usta i nos, jeśli nie ma chusteczki, powinno zasłaniać się rękawem w okolicy łokcia, nie dłońmi
 • myć ręce po kasłaniu lub kichaniu, unikać kontaktu z osobami które kichalą i kaszlą
 • w rozmowie unikać bliskich kontaktów twarzą w twarz, unikać dotykania palcami ust, nosa i powiek oczu
 • unikać zaludnionych miejsc

Współczesne przedszkole to placówka, która nie tylko zapewnia dzieciom opiekę, uczy je nowych umiejętności, nawyków, ale również propagując zdrowy styl życia- stara się ograniczać rozprzestrzenianie się wirusów, zarazków, przeciwdziałając w ten sposób epidemii.