Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Adaptacja dzieci w przedszkolu

Adaptacja jest to proces przystosowania się do nowego środowiska społecznego, sytuacji, warunków. Dla małego dziecka takim nowym środowiskiem jest przedszkole. Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważny zarówno dla dziecka jak i dla rodziców/opiekunów. Nie wszystkie dzieci potrafią sobie poradzić z tą sytuacją. Kiedy dziecko przekracza po raz pierwszy próg przedszkola to rozpoczyna się życie w dwóch środowiskach: rodzinnym i instytucjonalnym. Jest to jedna z najważniejszych chwil w dotychczasowym życiu. Przedszkole jest pierwszym ogniwem w systemie edukacyjnym. Moment ten jest trudny dla dzieci i ich rodziców. Dzieci idą do nowego, nieznanego środowiska . U niektórych budzi to lęk, w innych ciekawość, radość poznania, ale nie mają one prawdziwego obrazu przedszkola, miejsca kontaktów z dużą grupą rówieśników, miejsca, które różni się od domu, a tryb życia i zaspokajanie potrzeb dziecka też jest odmienny.

W świetle przeprowadzonych badań dotyczących problemu adaptacyjnego, okazuje się, że:

- nie ma związku pomiędzy przystosowaniem a wiekiem. Sześciolatek idąc po raz pierwszy do przedszkola może podobnie rozpaczać jak trzylatek;

- badania wykazują jednak wyraźny związek między przystosowaniem, a środowiskiem, w którym było wychowywane i systemem wychowawczym stosowanym przez rodziców. Jeżeli dziecko jest wychowywane w sposób racjonalny, to zakres trudności w przystosowaniu się jest wyraźnie mniejszy. Gorzej jest dzieciom wychowywanym zbyt liberalnie i mających nadopiekuńczych rodziców. Przeżywają poważne trudności.

Wieloletnie obserwacje momentu przekroczenia progu przedszkola przez nowo przyjęte dzieci wskazują na trudności, z jakimi znoszą one rozłąkę ze swoimi rodzicami. Skłoniło mnie to do wyjścia naprzeciw dzieciom i ich rodzicom, do stworzenia programu adaptacyjnego ułatwiającego ten trudny moment przejścia.

Program adaptacyjny jest takim działaniem pedagogicznym, który sprzyja rozładowaniu negatywnych doznań dziecka wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Stara się zapewnić dzieciom poczucie psychologicznego bezpieczeństwa. Wiadomo, że w tym wieku dziecko jest silnie związane z rodziną, a więc każda próba ułatwienia mu procesu adaptacji do nowego środowiska powinna swoim zasięgiem obejmować również najbliższych. Pragnąc maksymalnie zmniejszyć trudności adaptacyjne warto maksymalnie wcześnie przygotować dziecko do tej nowej sytuacji i stopniowo przyzwyczajać je do przebywania w nowym środowisku pod opieką osób trzecich. Do takich sytuacji należy przygotować dzieci i ich rodziców. Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska wychowawczego ułatwi mu nawiązanie kontaktu z nauczycielką i rówieśnikami w warunkach komfortu psychicznego. W lepszej adaptacji pomoże atmosfera zaufania , zrozumienia i akceptacji.