Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Dlaczego warto czytać dzieciom książki

 

Dlaczego warto czytać dzieciom książki

Pewnie wszyscy dorośli wiedzą, że już od najmłodszych lat, warto z dziećmi oglądać książeczki, na początku im opowiadać obrazki, a z czasem czytać zamieszczone tam treści. Ale dlaczego?

Kontakt z książką pełni niezwykle ważną rolę w procesie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego każdego dziecka. Uczy cierpliwości i wrażliwości. Rozwija postawę twórczą, wyzwala dziecięcą ekspresję, wpływa znacząco na kształtowanie wrażliwości estetycznej. Rozwija pamięć, wyobraźnię, poczucie humoru i bogaci słownictwo, uczy myślenia, kształtuje mowę oraz umiejętność rozumienia poleceń.

Już z bardzo małym dzieckiem można oglądać książeczki, nazywać przedmioty, opowiadać o nich. U przedszkolaka wyrabia się nawyk korzystania z książki, samodzielnego oglądania, odczytywania ich treści. Im dziecko jest starsze tym dłużej jest w stanie wysiedzieć przy książce. Można się nawet pokusić o czytanie dziecku, ok. 6 roku życia, książek przygodowych, bez obrazków. Rozmowa o treściach zawartych w książce buduje więzi między rodzicami a dzieckiem. W ten sposób wzbogaca się wiedzę dziecka o dodatkowe materiały inne niż w zerówce czy w szkole. Starsze dzieci mają już kontakt z wieloma gatunkami literackimi np. z bajkami, baśniami, wierszami, książkami przygodowymi, popularno – naukowymi, encyklopediami. Taka różnorodność w bibliotece bogaci wiedzę dziecka o książce w ogóle, a także budzi świadomość, że książki są źródłem wiedzy z różnych dziedzin życia. Mały słuchacz łatwiej się koncentruje i wycisza, szybciej się uczy, nie ma problemów w szkole. Zdobywa wiedzę o najbliższym otoczeniu, o kraju, przedmiotach, ludziach i przyrodzie

Dlatego codziennie czytamy dzieciom książki.