Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Rozkład dnia dla grupy młodszej

6.00 - 7.45 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

7.45 - 8.15 - Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe w sali. Zabiegi higieniczne.

8.15 - 9.00 - Śniadanie - spożywanie pysznego posiłku.

9.00 - 9.45 - Realizowanie zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Wyzwalanie aktywności dzieci w różnych sferach rozwojowych. Zabiegi higieniczne przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego lub przed spacerem.

9.45 - 10.40 - Spędznie czasu w ogrodzie przedszkolnym - organizowanie zabaw ruchowych, prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Spacery w najbliższym otoczeniu.

W razie niepogody - wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach. Kontynuacja zabaw i czynności dowolnych podjętych przez dzieci w ranku.

10.40 - 11.00 - Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne.

11.00 - 11.20 - Drugie śniadanie.

11.20 - 11.50 - Zabiegi higieniczne i przygotowanie do leżakowania.

11.50 - 12.35 - Leżakowanie - odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.

12.35 - 13.00 - Czynności samoobsługowe po leżakowaniu, zabiegi higieniczne.

13.00 - 13.30 - Obiad.

13.30 - 13.50 - Myjemy się po smacznym obiedzie.

13.50 - 14.15 - Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

14.15 - 16.00 - Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych. Pożegnanie się z nauczycielką, kolegami i koleżankami. Powrót z rodzicami do domu.