Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Rozkład dnia dla grup starszych

6.30 - 7.45 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Indywidualne ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijające i korygujące percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę; pozostałe dzieci - zabawy dowolne.

7.45 - 8.15 - Zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne, czynności higieniczno - porządkowe.

8.15 - 9.00 - Śniadanie. Czynności higieniczno - porzadkowe, dyżury.

9.00 - 10.00 - Wspólne planowanie dnia. Przygotowanie środków do zajęć. Organizowanie i kierowanie aktywności adzieci przez nauczyciela: zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod problemowych i aktywizujących. Czynności samoobsługowe i organizacyjne: porządkowanie sali po zajęciach, czynności w łazience, czynności w szatni.

10.00 - 10.45 - Spacery i wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Stwarzanie sytuacji do podejmowania działalności z własnej inicjatywy. Zaspokojenie potrzeby ruchu na świeżym powietrzu. W razie niepogody kontynuacja zabaw i czynności dowolnych podjętych przez dzieci w pierwszej części dnia.

10.45 - 11.00 - Czynności samoobsługowe i organizacyjne w łazience.

11.00 - 11.20 - Drugie śniadanie.

11.20 - 11.40 - Pełnienie dyżurów, zabiegi higieniczne.

11.40 - 12.45 - Inicjowanie zajęć o charakterze dydaktycznym rozwijających uzdolnienia dzieci lub indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci. Pozostałe dzieci - zabawy dowolne.

12.45 - 13.00 - Czynności higieniczno - porządkowe, przygotowanie do obiadu (pełnienie dyżurów).

13.00 - 13.30 - Obiad.

13.30 - 13.45 - Słuchanie bajek z literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia relaksacyjne.

13.45 - 14.10 - Czynności samoobsługowe, higieniczne. Kształtowanie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsugą dziecka.

14.10 - 15.20 - Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne; ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.

15.20 - 16.30 - Zabawy dowolne na powietrzu - organizowanie gier i zabaw ruchowych według propozycji dzieci i nauczyciela. W razie niepogody zabawy swobodne w sali podejmowane z inicjatywy dzieci; ćwiczenia indywidualne z chętnymi dziećmi.