Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole"

Program edukacyjny w naszym przedszkolu

NASZ PROGRAM  

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 w naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o program "Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci"   Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej z wydawnictwa MAC.

Program ten  jest  zgodny z "Podstawą programową wychowania przedszkolnego" i ściśle się do niej odnosi. Program ten ukierunkowany jest na wielostronny rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi.

Program Nasze przedszkole opisuje działania twórcze, dzięki którym dziecko wzbogaca wiedzę o świecie, zdobywa nowe informacje, wiadomości, wychodzi poza dotychczasowe struktury umysłowe i podwyższa swój poziom intelektualny.  Działania przedstawione w programie są szczególnie ważne dla rozwoju dziecka przedszkolnego. W toku tych działań dziecko intencjonalnie rozwija swój charakter i umysł, zwiększa siłę woli, wzbogaca osobiste doświadczenie.

Program Nasze przedszkole daje elastyczność w toku wykorzystania go w pracy pedagogicznej, czyli możliwość dostosowania stawianych zadań do potrzeb zespołu dziecięcego i indywidualnie podejście do wychowanka. Dowolność w interpretacji treści, wykraczanie poza bardzo rozbudowany zakres materiału edukacyjnego stwarza możliwość dążenia do rozwoju dziecka przedszkolnego.
Treści edukacyjne ujęte zostały w obszarach odpowiadających różnym formom aktywności dziecięcej, wyszczególnione zostały dodatkowe kategorie szczegółowe. Efekty aktywności powstałe w wyniku podejmowanych przez dzieci działań opisane zostały w postaci celów operacyjnych , czyli listy kompetencji nabytych przez wychowanków.