Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Nasze grupy

                                                  

Nasze grupy

 

I GRUPA ŻŁOBKOWA "TYGRYSKI"

Laura Baran- opiekunka dzieci młodszych

Elżbieta Wierzbicka  - opiekun dzieci młodszych

Sylwia Skierska - opiekun dzieci młodszych

 

 

 

 

II GRUPA ŻŁOBKOWA "RYBKI"

Joanna Olszak- opiekunka dzieci młodszych

Paweł Grzesiak - opiekunka dzieci młodszych

Magdalena Burzyńska-opiekunka dzieci młodszych 

 

 

 

I GRUPA PRZEDSZKOLNA - MOTYLKI

 

 

mgr Ewa Sawicka - nauczyciel mianowany

mgr Violetta Jaworowska - nauczyciel dyplomowany

 

"Jestem trzylatkiem - będę czterolatkiem" - ogólna charakterystyka rozwoju dzieci trzyletnich: 

 • mało samodzielne i mało zaradne, potrzebują pomocy i wsparcia emocjonalnego dorosłych, wymagają indywidualnego podejścia,
 • spostrzeżenia wzrokowe niedokładne,
 • posiadają mały zasób słownictwa i doswiadczeń, jednak rozumieją  znacznie więcej niż są w stanie opowiedziec,
 • męczą się i nudzą  się szybko,
 • bardzo wrażliwe emocjonalnie, przechodzą z jednego nastroju w drugi,
 • uwaga dzieci jest krótkotrwała, uwaga i pamięć ma charakter mimowolny,
 • dominujące myślenie o charakterze sensoryczno- motorycznym,
 • przejawiają bardzo silną potrzebę zabawy,
 • lubią bawić się same,znajdują się jeszcze w fazie egocentryzmu,
 • obserwują inne bawiące się dzieci,próbują bawić się w parach,
 • rozbudzona wyobraźnia( początki wyobraźni twórczej) inspiruje dzieci do prostych zabaw tematycznych, konstrukcyjnych, plastycznych.

 

 

 II GRUPA PRZEDSZKOLNA - PSZCZÓŁKI  

 

                                                                                              

mgr Jadwiga Kuchciak - nauczyciel dyplomowany

mgr Nicole Kukla - nauczyciel stażysta

 

 

 

 

"Jestem czterolatkiem - będę pięciolatkiem" - ogólna charakterystyka rozwoju dzieci czteroletnich

 

 

 - są bardziej samodzielne i zaradne, chętnie podejmują działania samodzielnie,

- coraz ciekawsze świata, wzrasta ich zdolność poznawcza, zadają wiele pytań,

- posiadają większy zakres słownictwa niż trzylatki,

- przejawiają większą potrzebę nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, chętniej uczestniczą  we wspólnej zabawie i działaniu, a ich zabawa ma coraz bogatszą fabułę,

- dalej chwiejne uczuciowo i wrażliwe emocjonalnie,

- wykazują ogromną potrzebę ruchu i zabawy,

- przejawiają coraz większy rozwój wyobraźni i fantazji,

-charakteryzuje je myślenie konkretno - wyobrażeniowe,

-pamięć i uwaga przekształcają się z mimowolnej w dowolną,

- wykazują wzrost umiejętności i koncentracji,

- stopniowo osiągają gotowość szkolną.

 

III GRUPA PRZEDSZKOLNA - KRASNOLUDKI

 

 

mgr Alicja Broda - nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Kulik - nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Kasperek - nauczyciel kontraktowy

 

 

JESTEM STARSZAKIEM, BĘDĘ  PIERWSZAKIEM- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECI STARSZYCH

  

 • Wykazują dużą samodzielność i zaradność;chętnie służą pomoca młodszym dzieciom,
 • chętnie bawią się z innymi dziećmi, przejawiają chęć działania zespołowego,
 • mają duży zasób słownictwa, ich wypowiedzi są coraz bogatsze,
 • zdolne do dłuższej koncentracji,
 • żywo interesuję się światem, wieloma dziedzinami:przyrodą, sztuką,techniką,
 • wykazują " głód" ruchu,ogromną potrzebę zabawy i nauki poprzez działania,
 • przechodzą od myśli do sytuacji, realizują pomysły, podejmują i wykonują zadania,
 • organizują zabawy o bogatej fabule, używają w nich wielu rekwizytów,
 • stopniowo przejmują kontrolę nad swoimi emocjami,
 • wzrasta u nich umiejętność przestrzegania norm i zasad współżycia w grupie,
 • są bardziej obowiązkowe i odpowiedzialne,
 • z myślenia konkretno-wyobrażeniowo przechodzą stopniowo do myślenia słowno- logicznego (zaczątki myślenia abstrakcyjnego)
 • stopniowo zaczynają rozumieć uczucia wyższe, społeczne, estetyczne.