Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Roczny Plan Pracy

Roczny plan pracy przedszkola

 „Piękny tajemniczy świat”

 

Kierunki polityki oświatowej realizowane w roku szkolnym 2021/22

 • wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie
 • wzmacnianie edukacji ekologicznej. Rozwijanie postawy odpowiedzialnej za środowisko naturalne

Cele:

 • pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi
 • kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
 • podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci

Lp.

Sposoby i środki realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1

Ułożenie wspólnie z dziećmi kodeksu „Przyjaciela Przyrody”

Wszyscy nauczyciele

IX, X

2

Udział w akcji „Sprzątanie świata”

Wszyscy nauczyciele

IX

3

Wycieczka do Borówek

Ewa Sawicka

IX

4

Wycieczka do lasu „Zbieramy dary jesieni”

 • sposoby ochrony lasów
 • funkcje lasów

Wszystkie grupy

leśniczy

X

5

Kolorowy Dzień Warzyw i owoców

 • śniadanie daje moc
 • przygotowywanie posiłków

Wszystkie grupy

XI

6

Międzygrupowy konkurs „Jesienny kącik przyrody”

Wszystkie grupy

XI

7

Konkurs plastyczny dla rodziców „Przyroda w 4 porach roku” (rozstrzygnięcie w miesiącu czerwcu)

Wszystkie grupy

X - VI

8

Zbiórka karm dla zwierząt leśnych i dla schronisk (rodzice) – wydzielenie miejsca- Nadleśnictwo Bolesławiec

Ewa Sawicka Teresa Kulik

XI –XII

I - IV

9

Warsztaty dla dzieci na temat: :Segregacja śmieci”

Pracownik Centrum Ekologicznego

XII

10

Przedstawienie jasełkowe,

Bożonarodzeniowe collage-

Grupa III

XII

11

Konkurs na wykonanie Kolęd.

Bal Karnawałowy

Wszyscy nauczyciele

 

12

Konkurs recytatorski „Przyjaciel Przyrody”

Wszyscy nauczyciele

III

 

13

Zielony Korowód na powitanie wiosny.

Wszyscy nauczyciele

III

14

Zakładanie ogródków przedszkolnych- uprawa kwiatów, warzyw, roślin

Wszyscy nauczyciele

IV

15

Przedstawienie teatralne scenka o tematyce przyrodniczej.

Obchody Dnia Ziemi. Sprzątanie wokół przedszkola.

Wszyscy nauczyciele

IV

IV / V

16

Zbiórka zużytych baterii.

Wszyscy nauczyciele

 

17

Zajęcia w ramach „Mały odkrywca”

Zaproszony Gość

V / VI

18

Wycieczka do ZOO lub Afrykarium we Wrocławiu.

Wszyscy nauczyciele

VI

19

Przygotowanie programu na zakończenie roku przedszkolnego.

 

 

20

Cała Polska czyta dzieciom -Utwory Jana Brzechwy czytane przez przedstawicieli różnych zawodów

Zaproszeni Goście

IX-policjant

X- nauczyciel-

XI- leśnik

XII górnik

I - żołnierz

II-kominiarz

III - lekarz

IV- pielęgniarka

V- strażak

21

Uroczystośc z okazji jubileuszu przedszkola

Pracownicy przedszkola

VI

 

Zadania ogólne realizowane przez cały rok przez wszystkie nauczycielki:

 • umieszczenie na stronie internetowej informacji:
  • rocznego planu pracy przedszkola 21/22
  • „świadome zakupy”
  • „zdrowie w kuchni”
  • selektywna zbiórka odpadów
  • uczestnictwo dzieci w spektaklach teatralnych
  • udział w konkursach plastycznych organizowanych przez różne placówki
  • kompletowanie pomocy dydaktycznych o tematyce przyrodniczej
  • wzbogacanie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje o tematyce przyrodniczej

Współpraca z rodzicami

 • angażowanie rodziców do realizacji programu pracy przedszkola
 • pozyskiwanie sponsorów do pomocy przy realizacji planu pracy- zakładamy ogródki przedszkolne
 • zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne
 • spotkanie z rodzicami w ramach „Dni otwartych przedszkola”

Główne zagadnienia do realizacji zgodnie z tematem rocznym

 • wyjaśnienie pojęcia ekologia
 • rozumienie przez dzieci znaczenia działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego
 • wdrażanie postawy proekologicznej podczas działań dydaktyczno-wychowawczych; rekreacja, oszczędność energii, wyłączanie światła, oszczędzania wody
 • dostarczanie dzieciom wiedzy dotyczącej charakterystycznych zmian w przyrodzie (pory roku)- obserwacja, rozpoznawanie, nazywanie gatunków drzew. Poznawanie różnorodności roślin w zależności od miejsca na ziemi, warunki rozwoju roślin. Ukazanie zależności działalności człowieka a stanu środowiska. Ukazanie ginących gatunków fauny i flory i konieczności ich ochrony. Prezentowanie przykładu recyklingu. Potrzeba segregowania śmieci.