Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Dzieciństwo bez próchnicy

 

 

Dzieciństwo bez próchnicy

      W bieżącym roku szkolnym nasze Przedszkole uczestniczy w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”. Bardzo cieszymy się, że  udało nam się zakwalifikować do grona przedszkoli objętych programem „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej. Projekt ten jest dofinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego najważniejszym celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym.  Głównym celem  projektu jest ograniczenie występowania i nasilania choroby próchnicowej oraz poprawa stanu jamy ustnej oraz ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci. Program promuje zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci. W ramach edukacji pośredniej nauczyciele wzięli udział w szkoleniu, w trakcie którego dowiedzieli się, jak skutecznie wyrabiać u swoich podopiecznych prawidłowe nawyki zdrowotne. Dzieci będą szczotkowały zęby pod nadzorem, pastą i szczoteczką przekazaną każdemu dziecku indywidualnie. Rozumiejąc konieczność wzrostu świadomości prawidłowych nawyków higienicznych w zakresie higieny jamy ustnej działania edukacyjne skierowane będą nie tylko do dzieci, ale także do wychowawców i rodziców.