• Odwiedziło nas: 570433 osób
 • Do końca roku: 164 dni
 • Do wakacji: -28 dni
Piątek, 2018-07-20
Imieniny:
Fryderyka, Małgorzaty

Cele wychowania przedszkolnego

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » Cele wychowania przedszkolnego

Cele wychowania przedszkolnego

 

 

Celem wychowania przedszkolnego jest:

 

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • wychowywanie dzieci tak , żeby lepiej orientowały się w tym , co dobre i co złe , potrafiły zgodnie bawić się i uczyć , kulturalnie zwracać się do innych w domu , w przedszkolu , na ulicy;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach , w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci , które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi;
 • troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową , aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach, grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym , a także rozwijanie u dzieci umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu.