• Odwiedziło nas: 570453 osób
  • Do końca roku: 164 dni
  • Do wakacji: -28 dni
Piątek, 2018-07-20
Imieniny:
Fryderyka, Małgorzaty

Zarządzenie nr 18/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec

Jesteś tu: » Strona startowa » Rekrutacja » Zarządzenie nr 18/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec

Zarządzenie nr 18/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec

ZARZĄDZENIE NR 18/2018

PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

 

z dnia 26 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875; zmiany: poz. 2232), art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 131 ust. l i ust. 2, art. 133 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59; zmiany: poz. 949 i poz. 2203)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do miejskich przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.

§ 2. Ustala się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Społecznego, dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Piotr Roman