Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

Ewaluacja zewnętrzna

W dniach 29 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. w naszym Przedszkolu trwała ewaluacja zewnętrzna problemowa przeprowadzana przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Jest to efekt końcowy pracy zespołu wizytatorów ds. ewaluacji sporządzony na podstawie zebranych i przeanalizowanych informacji na temat wartości działań podejmowanych przez placówkę w zakresie wymagań: 

  1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
  2. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
  3. Rodzice są partnerami przedszkola.  

Zapoznanie się z raportem pozwoli Państwu dowiedzieć się, jak wartościowe są działania podejmowane w naszym przedszkolu.

 

 Zachęcamy do zapoznania się ze sporządzonym raportem.